homepage

Simfonijski orkestar Srpskog narodnog pozorišta

Srbija

snp_orkestar

Simfonijski orkestar Srpskog narodnog pozorišta nastao je kao Orkestar Vojvođanskog narodnog pozorišta 1947. godine, kada je prvi put javno nastupio u punom sastavu operskog orkestra u prvoj posleratnoj operskoj predstavi „Travijata“ Đuzepe Verdija, 16. novembra. Od tada do danas, članove orkestra čine profesionlani muzičari, često angažovani kao nastavnici u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ ili profesori na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, ali i kao članovi drugih ansambala i muzičkih ustanova u gradu: Novosadske filharmonije, brojnih ansambala Radio Novog Sada, Novosadskog kamernog orkestra, Novosadskog kamernog ansambla, Vojvođanskih simfoničara, i drugih.

Repertoar Simfonijskog orkestra SNP-a je u početku je uključivao operete i dramske predstave sa muzikom, da bi vremenom širio programsku orijentaciju na baletske i predstave sa standardnim delima italijanske, francuske i ruske opere, a nije zapostavljena ni domaća produkcija, kao i savremeno svetsko opersko stvaralaštvo. Proteklih decenija povremeno se koncertno izvode velika vokalno-instrumentalna dela svetske literature (Rekvijem Đ. Verdija, Carmina Burana C. Orffa), i redovno koncertira repertoarom operskih arija i horova. U novembru 2011. godine, a povodom obeležavanja 150. godišnjice Srpskog narodnog pozorišta (1861-2011), Simfonijski orkestar SNP-a priređuje prvi klasičan simfonijski koncert i time skreće pažnju stručne javnosti na mogućnosti kojima raspolaže.

„Orkestar je, pored uvažavanja ranga i statusa solista i dirigenta u jednoj operskoj kući, glavni oslonac u izvođenju jednog operskog ili baletskog dela, od prvog do poslednjeg akorda, i stoga jedan od nosilaca glavne odgovornosti, jer za njega nema zamene“, pisao je prof. Anton Eberst. Biografiju jednog orkestra nedvosmisleno predstavlja svestrana profesionalna delatnost njegovih članova. Članovi operskog orkestra SNP-a nisu doprineli samo renomeu svoje ustanove, već celokupnom muzičkom životu Novog Sada i Vojvodine.

Svi orkestarski muzičari bili su članovi Udruženja operskih i baletskih simfonijskih muzičara Srbije, te kao koncertantni solisti nastupali u zemlji i inostranstvu, snimali za radio i tv stanice.